پنیر
پنیر هم از سفره مردم حذف می شود

 پنیر هم از سفره مردم حذف می شود؛ دبیر اتحادیه بنکداران های مواد غذایی گفت: در دو هفته گذشته با افزایش 38 درصدی قیمت پنیر ، این محصول دربسته بندی‌های 400 گرمی به 20 هزار تومان رسیده است.

پنیر هم از سفره مردم حذف می شود

قیمت 400 گرم پنیر به 20 هزار تومان رسید؛ در دو هفته گذشته با افزایش 38 درصدی قیمت پنیر ، این محصول دربسته بندی‌های 400 گرمی به 20 هزار تومان رسیده است.

قاسمعلی حسنی گفت: در گذشته قیمت مصرف پنیر در بسته 400 گرمی 14 هزار و 500 تومان بود. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم پنیر 13 هزار و 750 تومان افزایش یافت.

این مقام صنفی افزود: “پنیر مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی و تولیدکنندگان مجاز نیستند بدون مجوز از مقام حفاظت قیمت را افزایش دهند.”

تن ماهی از سفره اقشار کم‌درآمد و متوسط حذف شد

دبیر سندیکای صنایع کنسروسازی گفت: سه سال پیش یک تن ماهی 8000 تومان بود ، اکنون به حدود 30 هزار تومان رسیده است و قشر متوسط ​​و ضعیف که از این محصول استفاده می کردند دیگر نمی توانند از آن استفاده کنند.

محمد میر رضوی گفت: ماهی تن به دلیل افزایش قیمت از جدول گروه های کم درآمد و حتی طبقه متوسط ​​حذف شده است.

میر رضوی ادامه داد: اگر ماهی تن هنوز کالای اساسی مورد حمایت دولت است ، در سبد کالاهای مردم قرار می گیرد ، اما دو سال پیش ماهی تن از دسته کالاهای اساسی حذف شد و دیگر ارز دولتی دریافت نمی کند ، در حال حاضر واردات ماهی تن ارز رایگان استفاده می شود.