سه فعال محیط زیستی زندانی
پس از سه سال حبس؛ اعزام به مرخصی سه فعال محیط زیستی زندانی

 پس از سه سال حبس؛ اعزام به مرخصی سه فعال محیط زیستی زندانی، سپیده کاشانی ، ویسام رجبی و امیرحسین خالقی ، سه فعال محیط زیستى به مرخصی اعزام شدند.

اعزام به مرخصی سه فعال محیط زیستی زندانی

سپیده کاشانی ، ویسام رجبی و امیرحسین خالقی ، سه فعال محیط زیستى به مرخصی اعزام شدند.

روز دوشنبه ، ۹ فرودین ، این سه فعال محیط زیست که از سال ۹۶ زندانی شده بودند ، برای چند روز آزاد شدند. دادگاه انقلاب پس از دو سال بازداشت موقت ، در فوریه 2017 این سه تا شش سال زندان را محکوم کرد.

پیش از این ، در دسامبر سال در دی‌ماه ۱۳۹۹، سام رجبی  یک روز پس از فوت مادرش چند روز به تعطیلات رفته بود 

سید امامى  در زندان اوین خودکشی کرد!

این سه فعال محیط زیست به همراه هومن جوکار ، طاهر قدیریان ، نیلوفر بیانی ، مراد طاهباز ، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سید امامی در زمستان ۹۶ توسط سپاه دستگیر شدند. اندکی پس از آن ، مقامات قضایی اعلام کردند که آقای سید امامى  در زندان اوین”خودکشی کرد.

این فعالان محیط زیست به طور مشترک به “جاسوسی” ، “برقراری ارتباط با دولت های متخاصم” ، “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور” و “همکاری با اسرائیل” متهم شدند.

آقای  کوهپایه در آوریل ۹۹ از زندان آزاد شد و بقیه در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.