ویدا ربانی استفاده گسترده از مواد روانگردان در زندان قرچک را افشا کرد
ویدا ربانی استفاده گسترده از مواد روانگردان در زندان قرچک را افشا کرد

ویدا ربانی، یک روزنامه‌نگار که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، در پاسخ به گزارشی که توسط خبرگزاری قوه قضاییه منتشر شده بود و درباره سابقه استفاده‌اش از داروهای عصبی و روانی بود، یک نامه منتشر کرده است.

ویدا ربانی استفاده گسترده از مواد روانگردان در زندان قرچک را افشا کرد

ویدا ربانی، یک روزنامه‌نگار که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، در پاسخ به گزارشی که توسط خبرگزاری قوه قضاییه منتشر شده بود و درباره سابقه استفاده‌اش از داروهای عصبی و روانی بود، یک نامه منتشر کرده است. در این نامه که در روز پنج‌شنبه، چهارم خرداد به عموم انتشار یافته است، خانم ربانی افشاگری کرده است که در زندان قرچک، توزیع گسترده این داروها صورت گرفته است.

ویدا ربانى در این نامه اعلام کرده است که سابقه بیماری عصبی و روانی او از اسفند ۱۳۹۸، پس از رویدادهای نفس‌گیری مانند سقوط هواپیما و تجمع دانشگاه امیرکبیر و بازداشت وزارت اطلاعات، آغاز شده است.

در پی این اتفاق، ویدا ربانى در ادامه نامه‌اش، انتقاد خود را از نادیده گرفتن اصل “محرمانگی بین بیمار و پزشک” بیان کرده است، زیرا سابقه بیماری او توسط خبرگزاری میزان منتشر شده است. او اعلام کرده است که در زندان قرچک، با استفاده از یک ابزار چرخان به نام “کالسکه شادی”، مسکن و داروهای آرامبخش مانند “نقل نبات” به زندانیان توزیع می‌شود.

وضعیت سلامت ویدا ربانی

در هفته‌های گذشته، به علت عدم توجه به وضعیت سلامت ویدا ربانی، اخبار متعددی منتشر شده است که حاکی از عدم انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان در ارتباط با تجویزات پزشکی بوده است.