وضعیت وخیم توماج صالحی؛ توماج صالحی نیاز به درمان فوری دارد
وضعیت وخیم توماج صالحی؛ توماج صالحی نیاز به درمان فوری دارد

وضعیت وخیم توماج صالحی؛ ویدانت پاتل، از حكومت ايران خواست که توماج صالحی را فورا آزاد کرده و به او مراقبت‌های پزشکی لازم را ارائه دهد.

وضعیت وخیم توماج صالحی؛ توماج صالحی نیاز به درمان فوری دارد

ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در تاریخ ۱۷ فروردین گفت که از وضعیت نگران کننده سلامت توماج صالحی، خواننده ترانه‌های اعتراضی که در زندان ایران به سر می‌برد، مطلع است. وی از حكومت ايران خواست که توماج صالحی را فورا آزاد کرده و به او مراقبت‌های پزشکی لازم را ارائه دهد.

پاسخ ویدانت پاتل به یک پرسش در خصوص گزارش‌های نیاز فوری توماج صالحی به درمان گفت: ما از این گزارش‌ها درباره شکنجه توماج صالحی توسط مقام‌های و نیاز مبرم او به مراقبت‌های پزشکی آگاه هستیم.

رفتار خشن حکومت ایران با زندانیان سیاسی به منظور ارعاب مردم و سرکوب ناراضیان است

دانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اظهار کرده بود که رفتار حکومت ایران با توماج صالحی، تازه‌ترین مورد از یک رشته بلند نقض دائمی حقوق بشر توسط حکومت است.

ودانت پاتل در این بخش از بیانیه‌اش، به رفتار حکومت ایران با زندانیان سیاسی اشاره کرده و آن را به منظور ارعاب مردم و سرکوب ناراضیان توصیف کرده است.

رفتار خشن حکومت ایران با زندانیان سیاسی نشان می‌دهد چقدر از مردم خود، به خصوص جوانانی مثل توماج صالحی، می‌ترسد

او همچنین تاکید کرده است که این رفتار حکومت ایران باعث نشان داده است که از مردم خود، به خصوص جوانانی مانند توماج صالحی، می‌ترسد. در ادامه، او از رهبران ایران خواسته است که توماج صالحی و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کرده و به آن‌ها مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را فراهم کنند.

توماج صالحی به درمان فوری نیاز دارد

طبق گفته‌های منابع نزدیک به توماج صالحی در داخل ایران که توسط کمپین حقوق بشر ایران نقل شده، او به درمان فوری نیاز دارد که در داخل زندان به او ارائه نمی‌شود

در این بیانیه کمپین حقوق بشر ایران نیز اشاره شده است که توماج صالحی در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.