وزارت کار

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اتمام تهیه خطوط کلی سند همکاری بین دو وزارت کار بین ایران و عراق خبر داد.

اظهارات شریعتمداری در حالی است که دیروز، شنبه ۲۱ فروردین، هنگام سفر رسمی خود با هیاتی از کارشناسان اقتصادی ایران وارد عراق شد.

شریعتمداری گفت: «ایران با ایجاد شرکت های مشترک در چارچوب یک سند ۵ ساله با عراق که در واقع نقشه راهی برای همکاری های دوجانبه است».

  • شرکت‌های مشترک 

وی اظهار داشت: راه انداختن بازارهای صادراتی ایران به کشورهای همسایه یکی از سیاست های مهم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در طی سال جاری ایران است».

وی همچنین تأکید کرد که توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و عراق در لیست اولویت های وزارت کار است.

وزیر تعاون ایران گفت که ایران در حال آماده شدن سندی پنج ساله برای امضای با وزارت تعاون و کار عراق بود.

  • فرصت‌های شغلی

وی همچنین اعلام شد که بندهای اساسی این سند آماده شده و همکاری های دو جانبه بین تهران و بغداد در چارچوب این سند دنبال می شود.

وی همچنین تصریح کرد که در گفتگوهای خود با مقامات عراقی بر روی مسائل واقعی اقتصادی که در زمینه های تبادل نیروی کار، فرصت‌های شغلی، پتروشیمی، داروها و مصالح ساختمانی و مواد معدنی دنبال می شود، تمرکز خواهد کرد.