ورشکستگی بانک

بانک ملی ایران با انتشار بیانیه ای صورت های مالی خود را برای سال ۱۳۹۹ منتشر کرد و در آن جزئیات ورشکستگی بانک پس از سال ها عدم انتشار داده های خود را ذکر کرد.

بانک ملی ایران پس از چند سال وقفه، سرانجام صورتهای مالی خود را برای سال ۹۹ منتشر کرد و در این گزارش نشان داد که زیان انباشته آن در سال گذشته بالغ بر ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان بوده است.

گزارش این بانک نشان داد که این ضرر بزرگ معادل ۷۳ درصد از سرمایه بانک است.

سرمایه بانک ملی ایران در سال ۹۹ افزایش یافته بود و به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده بود، اما از سوی دیگر، ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان زیان انباشته در بانک ثبت شد.

  • مشکلات نظام بانکی ایران: ناترازی بانک‌ها تحمیل و تسهیلات تکلیفی 

کارشناسان اقتصاد در مورد ورشکستگی بانک ملی ایران صحبت کردند و توضیح دادند: «بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر شود باید بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تشکیل شده و در آن مجمع شرکت مذکور منحل اعلام شود یا اینکه ارزش سرمایه آن متناسب با صورت سود و زیان تغییر یابد».

شایان ذکر است شرایط نامساعد نظام بانکی ایران در سالهای اخیر مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته است.

کارشناسان اقتصاد افزودند: «ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی، تحمیل تسهیلات تکلیفی، انباشت دارایی‌های مسموم و رعایت نکردن نسبت‌ها و استانداردهای بانکی از جمله مشکلات و مسائل نظام بانکی ایران است».