لباس تیم ملی فوتبال

احمد راستنیه، نماینده مجلس و رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی، با لباس تیم ملی فوتبال زنان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اعتراض و انتقاد کرد.

واکنش نماینده مجلس از لباس تیم ملی زنان منفی بود و به آن و طراحی آن اعتراض کرد و گفت که این لباس قابل چشم‌پوشی نیست و غیر قابل قبول است.

وی گفت که “عفاف و حجاب” بخشی از “اصالت ایرانی و اسلامی” است؛ وی همچنین افزود که آنچه اتفاق افتاد نه قابل توجیه است و نه قابل چشم‌پوشی است.

لباس زنان

رییس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی تاکید کرد که وزارت ورزش مسئول پیگیری این موضوع است و فدراسیون هم به خاطر چنین قصوری باید پاسخگو باشد.

  • حجاب اجباری

راستنیه نیز خواستار پاسخگویی و مجازات مسئولان کوتاهی کرده‌اند این امر و برخورد طبق قانون جمهوری اسلامی با آنها شد.

وی اضافه کرد: «در فرهنگ ملی و دینی‌ بحث حجاب و عفاف بر اهمیت زیادی دارد، اما آنچه دیده می‌ شود برخی مدیران و مسئولین به دنبال تغییر نگاه و باور جوانان هستند».

حقوق زنان

نماینده مجلس ادامه داد: «فرهنگ عفاف و حجاب، اصالت ایرانی و اسلامی ماست و فرزندان این سرزمین به حجاب اسلامی افتخار می‌ کنیم».

شایان ذکر است که پوشش ورزشکاران زن همیشه مورد مناقشه و جنجال برانگیز بوده است و زنان به دلیل حجاب اجباری از فعالیت در بسیاری از ورزش ها منع شده اند.