رئیسی
واکنش قاطع رئیسی به مشکلات نظام بانکداری: به شما ناهار دادن؟!

ابراهیم رئیسی، زمانی که یکی از کارگران از مشکلات معیشتی این قشر  خبر می‌گوید، می گوید: به شما ناهار دادن؟

واکنش قاطع رئیسی به مشکلات نظام بانکداری: به شما ناهار دادن؟!

واکنش قاطع ابراهیم رئیسی به مشکلات نظام بانکداری: به شما ناهار دادن!؟

ابراهیم رئیسی در یکی از بازدیدهای که همراه ده‌ها خبرنگار و عکاس و فیلمبردار انجام شده، زمانی که یکی از کارگران از مشکلات معیشتی این قشر و همچنین مشکلات ده ها کارگر به دلیل ناتوانی در پرداخت سود وام های دریافتی از بانک ها خبر می‌گوید، می گوید: به شما ناهار دادن؟

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت نگین خودرو برگزار شد

امروز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه، جمعی از مالباختگان شرکت نگین خودرو دست به تجمع اعتراضی مقابل دادسرای تهران زدند.

این مالباختگان خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده مذکور شدند.

لازم به ذکر است که پرونده نگین خودرو از سال ۱۳۹۲ در دست بررسی است اما از آن سال تا به امروز هنوز مالباختگان این شرکت مشخص نشده اند.

در این پرونده که شامل بیش از۳ هزار مالباخته دارد، برای ۱۰ نفر از مسئولان شرکت نگین خودرو کیفرخواست صادر شد و پرونده به شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست قاضی منوچهری ارجاع شد.