واکسن‌های وارداتی

گزارش ها نشان می دهد که تزریق غیرشفاف واکسن‌های وارداتی ضد کرونا در دانشگاه علوم پزشکی ایران به روشی غیرشفاف انجام می شود.

گزارش شده است که برخی از مدیران و مسئولان واکسن را دریافت می کنند بدون اینکه در لیست گروه های اولویت دار برای تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند.

یک مدیر در دانشگاه علوم پزشکی ایران، که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت که در روزهای اخیر موفق به دریافت يک دوز از واکسن‌های وارداتی شده است.

  •  بدون آنکه دارای بیماری زمینه‌ای یا سن بالا؟!

این مدیر تعجب اضافه کرد که او به هیچ بیماری مزمن مبتلا نیست و همچنین در میان افراد مسن نیست.

مدیر دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: «بدون آنکه دارای بیماری زمینه‌ ای یا سن بالا باشم، توانستم واکسن خارجی کرونا را تزریق کند».

اظهارات این مدیر در حالی است که واکسیناسیون گروه های حساس یا کادر درمانی در ایران هنوز کامل نشده است و این امر منجر به حمله شدید به وزارت بهداشت ایران و انتقادات گسترده از مقامات دولت شد.

از سوی دیگر، برخی از رسانه های ایرانی گزارش دادند که در خیابان ناصرخسرو، محل فروش غیررسمی دارو در تهران، برخی از فروشندگان دارو واکسن کرونا را با ارزشی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان می فروشند.