مهشاد کریمی
همسر مهشاد کریمی: ما را تحت فشار گذاشتند که رضایت ندهید جسد را تحویل نمی دهیم

علی سلطان محمدی ، همسر مهشاد کریمی ، یکی ازجان‌باختگان “حادثه” اتوبوس خبرنگاران ، گفت: “بی‌شرمی و بی‌حیایی فرهنگ غالب بخشی از مدیریت کشور شده است.”
ما را تحت فشار گذاشتند که رضایت ندهید جسد را تحویل نمی دهیم. ما از تسلیت شما راضی نیستیم و پیگیری خواهیم کرد.

حادثه” اتوبوس خبرنگاران

علی سلطان محمدی ، همسر مهشاد کریمی ، یکی از دو جانباخته حادثه اتوبوس روزنامه نگاران گفت: “مسئولان ما را برای تحویل جسد به جهت کسب رضایت تحت فشار قرار داده بودند .”

و گفتند ما تا جلب رضایت شما کسب نشود جسد را تحویل نمیدهیم که با پیگیریهای قضایی توانستیم پیکر همسرم را تحویل بگیریم.

ما را تحت فشار گذاشتند که رضایت ندهید جسد را تحویل نمی دهیم. ما از تسلیت شما راضی نیستیم و پیگیری خواهیم کرد.

 روز چهارشنبه ۲ تیرماه، بر اثر واژگونی اتوبوس حامل روزنامه نگاران محیط زیست در حوالی شهر نقده ، دو خبرنگار جوان محیط زیستى ، مهشاد کریمی و ریحانا یاسینی جان خود را از دست داده و ۲۱ تن دیگر مصدوم شدند.

ما را تحت فشار گذاشتند که رضایت ندهید جسد را تحویل نمی دهیم

علی سلطان محمدی ، همسر مهشاد کریمی ، یکی از جان‌باختگان واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست ، به سخنگوی دولت علی ربیعی گفت: “بزرگترین مشکلی که ما با آن روبرو هستیم بی‌شرمی و بی‌حیایی است به جای مسئولیت‌پذیری که فرهنگ غالب بخشی از مدیریت کشور است.”

از شب اول ما را تحت فشار گذاشتند که تا رضایت ندهید جسد را تحویل نمی‌دهیم که ما زیر بار نرفتیم.. ما از تسلیت و عذرخواهی شما راضی نیستیم ، ما پیگیری می‌خواهیم. نخواهیم گذشت و نخواهیم بخشید.