کم‌آبی
هشدار نماینده سروان؛ به دلیل کم‌آبی ۲۰۰ هزاز نفر مهاجرت خواهند کرد

ملک فاضلی ، نماینده سراوان در مجلس هشدار داد که اگر اقدامی برای حل مشکل آب سراوان انجام نشود ، طی دو سال جمعیتى 200 هزار نفری مجبور به مهاجرت خواهند شد.

به دلیل کم‌آبی ۲۰۰ هزاز نفر مهاجرت خواهند کرد

به دلیل کم‌آبی ۲۰۰ هزاز نفر مهاجرت خواهند کرد؛ ملک فاضلی: اگر اقدامی برای حل مشکل آب سراوان انجام نشود ، طی دو سال جمعیتى 200 هزار نفری مجبور به مهاجرت خواهند شد.
نماینده سراوان در مجلس جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت برطرف نشدن بحران آب ممکن است2000 نفر از ساکنان این شهر مهاجرت کنند.

ملک فاضلی با اشاره به کمبود آب در سراوان ، اعلام کرد که اگر بحران حل نشود ، طی دو سال جمعیت 200 هزار نفری مجبور به مهاجرت می شوند.

وی ضمن انتقاد از دسترسی بسیار سخت در سطح سراوان ، وی همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت راه‌های شهر شد.

بحران آب در سروان

وی همچنین از وزیر آموزش و پرورش خواست با توجه به پوشش اینترنت 10 درصدی در شهرهای حوزه انتخابیه اینجانب ، با همکاری وزارت بهداشت ، آموزش و پرورشکه در حال واکسیناسیون همگانی است زمینه آموزش حضوری را ارائه دهد.

وی همچنین تأکید کرد که نبود اینترنت باعث اعتراض دانشجویان را به فلک رسانده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه چاره‌جویی کنند.

فاضلی خطاب به وزیر نیرو گفت: “در بخشنامه من باید اقداماتی در مورد آب انجام شود ، زیرا اگر راه حلی پیدا نشود ، حدود 200 هزار نفر از این منطقه در دو سال آینده مجبور به مهاجرت می شوند”.