فعالان محیط زیست

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تایید کرد که جان فعالان محیط زیست در جمهوری اسلامی در خطر است و نیروهای امنیتی ایران آنها را ربوده، دستگیر، شکنجه و کشته اند.

کمیته مبارزه با آزادی زندانیان سیاسی نامه ای به رئیس جمهور و دولت های شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو ارسال کرد.

شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی، در نامه خود به رییس کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسگو و دولت های شرکت کننده در این کنفرانس، ابراهیم رئیسی را “مرتکب جنایت علیه بشریت” خواند.

این فعال محیط زیست از دعوت رئیسی برای حضور در این کنفرانس انتقاد کرد و نوشت: «تحت ریاست رئیسی ده‌ها تن از فعالین محیط زیست دستگیر و زندانی شدند».

در نامه کمیته آزادی زندانیان سیاسی به رئیس کنفرانس گلاسکو آمده است: «نمایندگان رژیم ایران که ممکن است در این کنفرانس شرکت کنند نماینده مردم ایران نیستند». 

همچنین نامه کمیته شامل است: «آنها قاتل، بزرگ‌ترین آلوده و تخریب کننده محیط زیست ایران هستند، نباید دعوت شوند، باید تحریم شوند. فعالان محیط زیست ایرانی در خطرند».

خانم شيوا همچنین در نامه خود اشاره کرد که نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران کاووس سیدامامی را در جریان بازداشت وی کشته اند. 

وی اظهار داشت که  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی فعالان ایرانی محیط زیست مانند سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، عرفان رشیدی، طاهر قدیریان، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه را به حبس محکوم کردند.