بحران تشنگی

آخرین گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران هشدار داد که بحران تشنگی در تهران به دلیل اندک بودن ذخایر آبی سدهای سراسر ایران در یک‌ قدمی است.

گزارش شرکت مدیریت آب حاکی از آن است که ذخایر آبی سدهای سراسر ایران به کمتر از ۴۰ درصد رسیده و ذخیره آبی سدهای کشور در پایان مهرماه امسال ۱۸ میلیارد مترمکعب بوده است.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که میزان ذخایر آبی سدهای کشور در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب بوده است.

شایان ذکر است که ظرفیت مخازن سدها در ایران بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب است، اما در حال حاضر تنها ۳۶ درصد از ظرفیت سدها پر و ۶۴ درصد از ظرفیت آن خالی است.

هوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک جمهوری اسلامی به نوبه خود گفت: «بحران تشنگی در تهران جدی خواهد شد زیرا مدیریت منابع در سال‌های اخیر به بستن رودخانه‌ها و جمع‌آوری آب محدود شده است».

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک همچنین تصریح کرد كه عدم توجه به مناطق بالادست در سدسازی منجر به خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها و ورود خاک به مخازن سدها و غیرقابل استفاده شدن آنها شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد كه این مشکلات ناشی از عدم اقدام به موقع مسئولان و فساد اداری و نظارتی است.