نماینده مهاباد: از برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای جناب رئیسی رسیده ایم به صف های طویل و مرغ و نان
نماینده مهاباد: از برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای جناب رئیسی رسیده ایم به صف های طویل و مرغ و نان

نماینده مهاباد: از ۷۰ وعده و برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای جناب رئیسی رسیده ایم به صف های عریض و طویل کالا و مرغ و نان

نماینده مهاباد: از برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای جناب رئیسی رسیده ایم به صف های طویل و مرغ و نان

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با نقد شدید از کارکرد دولت ابراهیم رئیسی بیان کرد که به جای اجرای ده‌ها وعده انتخاباتی و تشکیل “دولت قوی”، به بحران شدید ارزش پول ملی و نابسامانی اقتصادی رسیده‌ایم.

جلال محمودزاده در توئیتی که در روز چهارشنبه ۲۱ تیر منتشر کرد، به عدم تحقق وعده‌های دولت رئیسی اشاره نمود و آمده است: “از «هفتاد وعده و برنامه هفت‌هزار صفحه‌ای جناب رئیسی درجریان مبارزات انتخاباتی و تشکیل دولت قوی» به وضعیت کنونی رسیده‌ایم.”

سپس، جلال محمودزاده نمونه‌هایی از وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور را بیان کرده است. او از جمله به صف‌های طویل و بلند برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ و نان، چندبرابر شدن قیمت‌ها، و تورم ۱۰۰ درصدی اشاره کرده است. در نهایت، او به آنچه را که این نماینده مجلس “فلاکت غذایی و اقتصادی” در ایران توصیف می‌کند، اشاره کرده است.

اگر خودمان در داخل عزت مردم را حفظ نکنیم، هیچ قدرتی در خارج قادر به آن نیست

در پایان توئیت خود، این نماینده مجلس به طور ضمنی از نسبت دادن مشکلات داخلی به قدرت‌های خارجی توسط مقام‌های انتقاد کرده است. وی اظهار می‌کند: “اگر خودمان در داخل عزت مردم را حفظ نکنیم، هیچ قدرتی در خارج قادر به آن نیست.”