نماینده خامنه‌ای به زنان

محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده خامنه‌ای در استان خوزستان بیانیه هایی در انتقاد از وضعیت کنونی زنان ارائه داد و سازمان های حقوق زنان این اظهارات را حمله به زنان دانستند.

موسوی‌فرد نشان داد که وظیفه اصلی زن تربیت فرزند است و زنان باید بیشتر به وظیفه اصلی خود یعنی پرورش کودکان توجه کنند.

نماینده خامنه ای نیز زنان را مسئول ناهنجاری‌ ها اجتماعی جامعه ​دانست و تأکید کرد که زنان باید بیشتر بر وظیفه اصلی خود یعنی پرورش کودکان تمرکز کنند.

اظهارات نماینده خامنه‌ای در دیدار وی با  انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، بیان شد و او در این جلسه تاکید کرد که اسلام با کار زنان مخالف نیست.

  • افزایش نگران کننده آمار طلاق در جامعه

وی افزود: «علیرغم اینکه، یکی از مهمترین رسالت‌های زنان تربیت فرزند به سبک زندگی اسلامی است و زنان باید بیشتر به رسالت اصلی خود یعنی تربیت فرزند توجه کنند».

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان توضیح داد: «زنان مقصر ناهنجاری‌ها هستند. آنها باید بیشتر به رسالت اصلی خود یعنی تربیت فرزند بپردازند».

او همچنین به آنچه “افزایش نگران کننده آمار طلاق در جامعه” می نامد، اشاره کرد و محمدنبی موسوی‌فرد زنان را مسئول این ناهنجاری‌ ها دانست و تاکید کرد: «اگر ناهنجاری را در جامعه مشاهده می کنیم، به این دلیل است که زن در خانواده وظیفه اصلی خود را به عنوان تحصیلات به درستی انجام نداده است».