به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، رژیم جمهوری اسلامی به تلاش های خود برای تحکیم حضور و نفوذ ایران در مدارس سوریه ادامه داد.

این گزارش تأیید کرد که هدف قرار دادن این مدرسه تلاش ایران برای جذب سوری ها از هر گروه، به ویژه ای کودکان، به روش های مختلف از جمله فرهنگی است.

شاهد این امر افتتاحیه امروز، سه شنبه, ۱۱ خرداد، مرکز فرهنگی ایران، دوره آموزش رایگان زبان فارسی به کودکان سوریه، در شهر مياين در استان دیرالزور است.

این دوره دومین دوره در نوع خود محسوب می شود، طبق آنچه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد، “براعم فرات” نام داشت.

◊    مبارزه زبانی!

مرکز فرهنگی ایران جایزه یک میلیون لیره سوریه برای کسانی که در پایان دوره آزمون زبان فارسی با موفقیت عالی قبول می شوند، اعلام کرد.

این تلاش برای افزایش و تحکیم نفوذ ایران در آموزش سوریه در حالی انجام می شود که ایران و روسیه در چندین سطح از جمله ترویج زبان، فارسی یا روسی، با یکدیگر رقابت می کنند.

با این حال، روسیه تاکنون ایران را در بخش آموزش و پرورش شکست داده است و زبان روسی به عنوان زبان دوم آموزش در سوریه، جایگزین زبان فرانسه شده است.

شایان ذکر است که اولین آزمون های زبان روسی سال گذشته در مدارس متوسطه سوریه برگزار شد.