نفت خام ایران

 خبرگزاری بین‌المللی رویترز گزارش داد که تولید روزانه نفت خام ایران در ماه اسفند با ۲۱۰٫۰۰۰ بشکه افزایش ، به ۲٫۳ میلیون بشکه و تولید روزانه نفت بیش از ۱۰٪ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش که دیروز، چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه، منتشر شد، آمار ردیابی نفتکش ها نیز حاکی از افزایش صادرات نفت ایران در سه ماه گذشته است.

رویترز همچنین با استناد به آمار شرکت ردیابی نفتکش “Revento” گزارش داد که صادرات روزانه نفت ایران به چین در ماه اسفند بالغ بر ۳٫۷ میلیون تن معادل حدود ۹۰۰٫۰۰۰ بشکه در روز بوده است.

از سوی دیگر صادرات نفت خام ایران به چین در دی گذشته حدود ۷۴۰ هزار بشکه و ۴۵۰ هزار بشکه در بهمن بوده است.

در همین حال، آمار رسمی گمرک چین نشان داد که این کشور در دی و بهمن از ایران نفت خریداری نکرده است.

رویترز و بلومبرگ هر دو قبلاً گزارش دادند که بیشتر نفت ایران تحت پوشش امارات متحده عربی، سلطان‌نشین عمان، عراق و مالزی به چین می رود.

گزارش خبرگزاری بریتانیایی همچنین حاکی از آن است که تولید نفت ایران در دوره پیش از تحریم به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز رسیده است.

اما این تعداد در سال گذشته به نصف کاهش یافت و همزمان صادرات نفت ایران از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز در دوره قبل از تحریم به حدود ۳۲۰ هزار بشکه در روز در سال گذشته کاهش یافت.