نفتکش ایرانی

شرکت ملی نفتکش ایران پس از ۱۲۵ روز، خبر داد که اندونزی نفتکش ایرانی “ام‌ تی هورس” را رفع توقیف کرد.

 صبح امروز، شنبه ۸ خرداد، شرکت ملی نفتکش ایران بیانیه ای صادر کرد و گفت که این کشتی پس از گذراندن موفق مراحل دادرسی آزاد شد.

آژانس امنیت دریایی اندونزی چهار ماه پیش اعلام کرد که تانکر نفت “ام‌ تی هورس” را به اتهام قاچاق سوخت توقیف کرده است.

کشتی ایرانی همزمان با توقیف یک تانکر کره جنوبی توسط سپاه پاسداران توسط آژانس امنیت دریایی اندونزی توقیف شد.

  •  ادامه ماموریت خود ام‌ تی هورس 

سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی در آن زمان گفت دو کشتی متعلق به ایران و پاناما در نزدیکی آبهای این کشور توقیف شده اند.

وی اضافه کرد: «پس از بازرسی از دو آنها، متوجه شدیم که کشتی ام‌ تی هورس در حال انتقال سوخت از طریق شیلنگ های متصل به دو تانکر به کشتی ام تی فری بود».

و شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود، شنبه ۸ خرداد، اعلام کرد که کشتی ام‌ تی هورس اکنون ماموریت خود را از سر گرفته است.

گزارش شرکت ملی همچنین تأیید می کند که کشتی ایرانی پس از اتمام ماموریت خود به آبهای ایران باز خواهد گشت.