نرگس محمد
نرگس محمد به ۸۰ ضربه شلاق، زندان و جریمه مالی محکوم شد

نرگس محمد به ۸۰ ضربه شلاق، زندان و جریمه مالی محکوم شد، نرگس محمدی ، سخنگوی و نایب رئیس انجمن مدافعان حقوق بشر ایران ، اخیراً به 80 ضربه شلاق ، 30 ماه زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

نرگس محمد به ۸۰ ضربه شلاق، زندان و جریمه مالی محکوم شد

نرگس محمدی ، سخنگوی و نایب رئیس انجمن مدافعان حقوق بشر ایران ، اخیراً به 80 ضربه شلاق ، 30 ماه زندان و جریمه نقدی محکوم شد.تقی رحمانی ، فعال سیاسی تبعیدی و همسر خانم محمدی ، این خبر را روز یکشنبه دوم خرداد در کانال تلگرامی و حساب اینستاگرام خود منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ، شعبه 1177 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس در تهران حکم نهایی خود را درباره محکومیت نرگس محمدی در تاریخ  ۲۹ اردیبهشت صادر و به این فعال مدنی اطلاع داد.

اتهامات عليه خانم محمدى

در این پرونده جدید ، خانم محمدی به “تبلیغ علیه نظام” ، “حصن در دفتر زندان” ، “تمرد از ریاست و مقامات زندان” ، “تخریب شیشه‌ها” و “افترا” در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح مجرم شناخته شده است.

از جمله اتهامات مطرح شده علیه نرگس محمدی انتشار “بیانیه مبارزه با اعدام” و “تحصن دی‌ماه سال ۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در اعتراضات سراسری” بود.

نرگس محمدی قبلاً از این اتهامات در  بهمن ۹۸ در زندان زنجان مطلع شده بود. نام غلامرضا ضیائی ، رئیس زندان اوین ، در ردیف شاکیان خانم محمدی در این پرونده است.