نرخ تورم

مرکز آمار ایران با اعلام اینکه نرخ تورم سالانه در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید، تصریح کرد که این تورم تنها سه بار در تاریخ رژیم ایران اتفاق افتاده است.

مرکز آمار ایران گزارش داد که تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته و این سومین بار در تاریخ رژیم ایران است که نرخ تورم سالانه در کشور از ۴۰ درصد فراتر رفته است.

این مرکز همچنین نشان داد که در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۹۸ نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶.۴ درصد بوده است.

کارشناسان و اقتصاددانان مستقل تایید کرده اند که اعلام نرخ تورم توسط نهادهای آماری ایران دقیق نیست و نرخ تورم واقعی بالاتر از آمار رسمی است.

اقتصاددانان گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی را زیر سوال برده اند زیرا آنها قبلا اشاره کردند که نرخ واقعی تورم بالاتر از آمارهای رسمی است.

آنها همچنین توضیح دادند که جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد قیمت در مناطق روستایی بیشتر از شهری بوده و این موضوع دقیق و غیرقابل درک نیست.

شایان ذکر است که علی خامنه‌ای به افزایش تورم اذعان داشته است و در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱ خود تنگی معیشت، گرانی و تورم را سخت‌ترین و مهمترین تلخی کشور در سال گذشته دانست و گفت: «رفع مشکلات یاد شده به این زودی واقع‌بینانه نیست».