مولوی عبدالحمید: کدام دولتی ملت خود را می‌کشد؟
مولوی عبدالحمید: کدام دولتی ملت خود را می‌کشد؟

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خطاب به مقام‌ها گفت: اعدام را متوقف کنید.کدام دولتی ملت خود را می‌کشد.

مولوی عبدالحمید: کدام دولتی ملت خود را می‌کشد؟

در خطبه‌های این هفته، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، به اعدام تعدادی از شهروندان بلوچ اشاره کرد و بیان کرد که این اعدام‌ها با اتهام مواد مخدر، به صورت همزمان و بیش از ۲۰ نفر، جای تعجب دارد. او خطاب به مقام‌ها افزود: اعدام را متوقف کنید.کدام دولتی ملت خود را می‌کشد.

مولوی عبدالحمید اظهار کرده است که بیشتر جمعیت استان سیستان و بلوچستان، که در آن بخش عمده‌ای از مردم فقیر و نیازمند هستند، با فقر و نیاز به مبالغ کمی از بین رفته‌اند.

در همین راستا، امام جمعه زاهدان بیان کرده است که در یک استان با جمعیت جوان بسیار، بیشتر جوانان آن استان دارای شغل نیستند و در بسیاری از موارد حتی تحصیلات نیز ندارند. او از سوال طرح شده پرسیده است که آیا ما به اندازه کافی برای فراهم کردن زمینه مناسب برای تحصیل و کار جوانان این استان اقدام کرده‌ایم؟

اعتراضات در زاهدان

مردم زاهدان در راهپیمایی روز جمعه ۱۵ اردیبهشت‌ماه خود شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سردادند

مردم در زاهدان روز جمعه ۱۵ اردیبهشت‌ماه با برگزاری راهپیمایی اعتراضی شعار «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» سردادند.