مولوی عبدالحمید: چرا صدا از مجلس بلند نمی‌شود؟
مولوی عبدالحمید: چرا صدا از مجلس بلند نمی‌شود؟

مولوی عبدالحمید: چرا صدا از مجلس بلند نمی‌شود؟؛ در خطبه‌های نماز جمعه روز پنج خرداد، مولوی عبدالحمید: این همه اعدام‌ بی‌رویه و مشکل وجود دارد، چرا صدا از مجلس بلند نمی‌شود

مولوی عبدالحميد: چرا صدا از مجلس بلند نمی‌شود؟

مطابق خطبه‌های نماز جمعه زاهدان، مولوی عبدالحمید اظهار داشته که در کشور ایران، اعدام‌های بی‌رویه و مشکلات فراوانی وجود دارد و او از عدم بلند شدن صدایی از مجلس انتقاد کرده است. او افزوده که نمایندگان مجلس باید از بازداشتگاه‌ها بازدید کنند تا ببینند آیا حرمت زنان حفظ می‌شود و آیا قانون درباره ممنوعیت شکنجه به درستی اجرا می‌شود یا خیر.

مولوی عبدالحمید: اگر نمی‌توانید بر قتل و شکنجه معترضان ناظر باشید در مجلس چه می‌کنید؟

در خطبه‌های نماز جمعه روز پنج خرداد، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، انتقاداتی را درباره نمایندگان مجلس بیان کرد. وی به این مسئله اشاره کرد که “راحتی” از مُلک ایران رفته است و اعدام‌های بی‌رویه و فراوان رخ داده‌اند. همچنین، او از وجود تبعیض و نابرابری در کشور نیز سخن گفت. امام جمعه سوال کرد که چرا تاکنون از سوی خانه ملت، صدای موثری برای مقابله با این مسائل بلند نشده است.

علاوه بر این، امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره انتخابات مجلس که در سال جاری برگزار خواهد شد، صحبت کرد. او اعتراض کرد که نمایندگان مردم به جای تمرکز بر عملکرد حاکمیت، دولت، اجرای قانون اساسی، اجرای عدالت و حفظ آزادی‌ها، به مسائلی مانند تأمین آب و برق و ساخت و ساز در شهرها و روستاها توجه زیادی دارند.