مولوی عبدالحمید: با سلاح نمی‌توان نظام را حفظ کرد
مولوی عبدالحمید: با سلاح نمی‌توان نظام را حفظ کرد

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه روز دوم دی ماه خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت: نظامیان را به پادگان برگردانید. بگذارید در پادگان بمانند و برای دفاع از وطن تلاش کنند و از ضربه زدن به مردم خود خودداری کنند.

مولوی عبدالحمید: با سلاح نمی‌توان نظام را حفظ کرد

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سرکوب اعتراضات مردمی توسط نیروهای حکومتی، به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با حمایت مردم اشاره کرد و گفت: این انقلاب نه کودتای نظامی انجام داد و نه با سلاح، بلکه با حمایت و خیزش و حرکت مردم برای آزادی و اجرای عدالت سر کار آمد.

وی ادامه داد: انقلاب تا زمانی که مردم بخواهند باقی می‌ماند، بقای آن تا زمانی است که مردم از آن حمایت کنند، با استفاده از سلاح و نظامیان، با زور و زندان، نمی‌توان از نظام نگهداری کرد.

اسماعیل‌زهی در ادامه به صدور احکام محاربه و اعدام، شکنجه و تجاوز به زندانیان در بازداشتگاه ها اشاره کرد و گفت: گاهی با خودم فکر می کنم چه کسی اجازه این کارها را داده است؟

وی با بیان اینکه شریعت اسلام احکام و احکامی دارد و قضات و سایر مقامات می توانند در چارچوب اسلام عمل کنند، گفت: هیچ متهمی را نمی‌توان زد، به زور از او اقرار گرفت و بدون این که انسانی را کشته باشد، اعدامش کرد. هیچ حاکمی چنین اختیاری ندارد و نمی‌تواند بالاتر از قانون خدا عمل کند.»

هیچ ولی امری نمی‌تواند دستور قتل کسی را بدهد که خون کس دیگری را نریخته باشد

مولوی عبدالحمید با اشاره به سخنان مطرح شده درباره اختیارات رهبر جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: تعجب می کنم که برخی می گویند، ولی امر هر کاری و دستوری را صلاح بداند می‌تواند صادر کند و انجام بدهد، این در اعتقادات اهل سنت نیست. هیچ ولی امری نمی‌تواند دستور قتل کسی را بدهد که خون کس دیگری را نریخته باشد.