صدای واقعی قلب

همزمان با مناسبت روز پزشک، شایان شکرآبی، آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی “دال” آهنگ جدیدی را با استفاده از صدای واقعی ضربان قلب یک بیمار منتشر کرد.

شکرآبی پزشک عمومی و یکی از فعال ترین هنرمندان موسیقی در سال های اخیر است که از صداها برای بیماران قلبی استفاده کرده و آنها را با موسیقی ایرانی تلفیق کرده و آهنگسازی این قطعه را تولید کرده است.

سرپرست “دال”  گفت آهنگ “S4” به عنوان نمونه ای از این گروه با استفاده از  با بهره‌گیری از چهارمضراب ماهور درویش‌ خان به مخاطبان معرفی شد.

وی توضیح داد: «این صدای غیرطبیعی درست قبل از شنیده شدن صدای اول قلب؛ هنگام انقباض دهلیزها شنیده می‌ شود. در واقع صدای چهارم حاصل برخورد خون پمپ شده به بطنی سفت و نارساست».

شکرآبی همچنین درباره آهنگسازی و تنظیم قطعات بر اساس صداهای بیماری قلبی و موسیقی اصیل ایرانی صحبت کرد.

وی افزود که خود در این آثار تلاش کرده از نواها و سازهای بومی ایران استفاده و این موسیقی را با سازهای استاندارد غربی نیز ترکیب کند. 

این نوازنده پیانو و آهنگساز ایرانی نشان داد: «این ایده می‌ تواند جنبه کمک آموزشی برای دانشجویان پزشکی و پرستاری جهت یادگیری صدای واقعی قلب در حالت‌ های مختلف داشته باشد».