مهار کرونا

رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی، حمید سوری، اظهارات تکان دهنده ای درباره مهار کرونا بیان کرد و گفت که این یکی از اولویت های اصلی جمهوری اسلامی نیست.

اظهارات رئیس کمیته اپیدمیولوژیک ملی همزمان با اعلام پایان محدودیت های ترافیکی بین استان های ایران بود و درباره ورود نوع جدیدی از کرونا به ایران هشدار داد.

سوری گفت كه هشدار خود مهم است و شهروندان باید به این هشدار توجه کنند زیرا مهار کرونا هنوز یکی از اولویت های اصلی کشور نیست.

  • ناتوانی وزارت بهداشت ایران به مدیریت اپیدمی کرونا

رئیس کمیته اپیدمیولوژیک ملی دیروز، جمعه ۵ شهریور، اعلام کرد که هنوز وضعیت همه مناطق و استان های ایران بد است و تعداد قربانیان زیاد است.

وی به وجود نوع جدیدی از ویروس کرونا، گونه لامبدا در ترکیه اشاره کرد و نسبت به ورود این نوع به ایران هشدار داد و گفت: «روزهای آینده بسیار نگران کننده است».

همچنین وی تاکید کرد که مدیریت اپیدمی کرونا به تنهایی از عهده وزارت بهداشت بر نمی‌ آید و بحث هم فقط شخص وزیر نیست.

سوری توضیح داد: «اگر ۱۰۰ وزیر بهداشت دیگر هم تغییر کند اما ساختار ثابت بماند و تفکرمان درباره مقابله با اپیدمی تغییر نکند همین روند تکراری را خواهیم داشت».