کرونا
مقام ایرانی خواستار ضرورت تزریق واکسن کرونا به پاکبانان افغان شد

مقام ایرانی خواستار ضرورت تزریق واکسن کرونا به پاکبانان افغان شد، یک عضو شورای شهر تهران از عدم واکسیناسیون پاکبانان افغان انتقاد كرد وكفت “اگرپاکبانان افغانستانی نتوانند به طور قانونی واکسن تزریق کرد ، آیا قانونا می‌توان آنها را به کار مشغول کرد؟”

مقام ایرانی خواستار ضرورت تزریق واکسن کرونا به پاکبانان افغان شد

در جلسه هفتگی شورای شهر تهران در روز یکشنبه ، حجت نظری گفت که امتناع از تزریق واکسن به به پاکبانان افغانستانی به دلیل “نداشتن کد ملی” است.

وی تأکید کرد که اگر واکسیناسیون براساس عناوین شغلی باشد ، تفاوتی بین پاکبان ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.

شهرداری استان تهران از تزریق واکسن کرونا ويروس به پاکبانان افغانستان خودداری می کند ، در حالی که کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو پیش از این، از واکسیناسیون اتباع افغانستان ساکن ایران حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در ایران به سر می‌برند، خبر داده بود.

۲ و نیم میلیون نفر از اتباع این کشور در ایران به سر می‌برند.

طبق آخرین آماری که وزیر امور مهاجرین افغانستان دربهمن سال گذشته منتشر کرد ، 2.5 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند.

در ماه های اخیر گزارش های زیادی در مورد افزایش چالش های پیش روی مهاجران افغان و حتی مهاجران قانونی گزارش شده است و در برخی موارد از حق افتتاح حساب بانکی ، خرید سیم کارت تلفن همراه و خرید خانه و یک ماشین محروم شده‌اند.