معمای مرگ دو زن جوان مشکوک در تهران
معمای مرگ دو زن جوان مشکوک در تهران

 معمای مرگ دو زن جوان مشکوک در تهران؛ اواخر سال ۱۴۰۰ کارکنان یکی از بیمارستان های غرب تهران از مرگ دو زن جوان مشکوک بر روی تخت اورژانس به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ خبر دادند.

معمای مرگ دو زن جوان مشکوک در تهران

به این ترتیب رسیدگی به این پرونده در دستور کار محمد وهابی بازپرس ویژه قتل شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی کشور و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

بررسی های اولیه بازپرس قتل نشان داد که وضعیت جسمانی دو زن جوان پس از مصرف مشروبات الکلی وخیم شده و پس از مراجعه به این بیمارستان بر روی تخت اورژانس بر اثر مسمومیت جان باختند.

جزييات اين حادثه

همین کافی بود تا بازپرسان پرونده و بازپرسان اداره دهم آگاهی برای تحقیق راهی خانه ۲ زن جوان شوند و مشروب‌ الکلی را کشف کنند؛ در ادامه، مابقی مشروب و جسد دو دختر برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

بلافاصله پس از این حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ دو زن جوان را مصرف مشروبات الکلی صنعتی (متانول) اعلام کردند.
همچنین مشخص شد این مشروبات الکلی از مرد جوانی در تهران خریداری شده است.

با کسب این اطلاعات مهم، کارآگاهان اداره دهم آگاهی مخفیگاه مرد جوان را در یکی از محله های تهران کشف و به محل تحت تعقیب رفته و وی را دستگیر کردند.