دو دانشجو
مصطفی نیلی در خصوص اعترافات اجباری دو دانشجو: این فیلم حتی در پرونده نیست! چگونه به دست خبرگزاری فارس رسیده!

مصطفی نیلی وکیل پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی با اشاره به پخش فیلم منتسب به اعترافات اجباری موکلین خود توسط خبرگزاری فارس می گوید: سوال اصلی این است که چگونه این فیلم ها به دست این خبرگزاری رسیده است. و آن را منتشر کرده‌اند؟

مصطفی نیلی در خصوص اعترافات اجباری دو دانشجو: این فیلم حتی در پرونده نیست! چگونه به دست خبرگزاری فارس رسیده!

مصطفی نیلی وکیل پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی با اشاره به پخش فیلم منتسب به اعترافات اجباری موکلین خود توسط خبرگزاری فارس می گوید: سوال اصلی این است که چگونه این فیلم ها به دست این خبرگزاری رسیده است. و آن را منتشر کرده‌اند؟ تا جایی که می دانیم این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما به عنوان وکلای این پرونده این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم!

وی بيان كرد كه: هیچ برخوردی در این خصوص با خبرگزاری فارس صورت نگرفته. و افزود:در حالی که دادگاه همچنان ادامه دارد و پرونده همچنان در جریان است،چنین فیلمی از سوی یک خبرگزاری در مورد یک پرونده منتشر می‌شود که به گفته آقایان پرونده امنیتی است و رسیدگی به آن شرایط خاصی دارد!

وکیل علی یونسی: می‌خواهند موکلم و امیرحسین مرادی تا صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ اوین بمانند

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، حقوقدان دانشجو گفت: درخواست «نهاد امنیتی» این است که علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف، تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بمانند.

این دو متهم که هنوز حدود ۲۱ سال دارند، نزدیک به 21 ماه است که در بند ۲۰۹ و شرایط سخت آن نگهداری می‌شوند و متأسفانه دادستان ناظر و دادستان تهران نیز هیچ توجهى به اعتراضات ما درباره انتقال این بچه‌ها نمی‌کنند.