مردم جونقان
مردم جونقان آزادی حبیب فدایی را جشن گرفتند

با اتحاد مثال‌زدنی ساکنین جونقان، نيروهاى امنيتى آقای حبیب فدایی را پس از حدود ٢٤ ساعت بازداشت، آزاد کردند.

مردم جونقان آزادی حبیب فدایی را جشن گرفتند

با اتحاد مثال‌زدنی ساکنین جونقان، نيروهاى امنيتى جمهوری اسلامی از موضع عقب‌نشینی کرده و آقای حبیب فدایی را پس از حدود ٢٤ ساعت بازداشت، آزاد کردند.

صبح روز گذشته آقای فدایی از سوی نيروهاى امنيتى در منزل خود بازداشت شده بود.

حبیب فدایی آزاد شد

حبیب فدایی صبح امروز چهارشنبه ۲۰مرداد ۱۴۰۰ پس از همبستگی و اراده مردم جونقان به آغوش مردم آزادیخواه وبا غیرت جونقان بازگشت.

دیروز مردم جونقان به خیابان ها آمدند و خواهان آزادی فوری آقای فدایی شدند

مردم جونقان در پی بازداشت حبیب فدایی به خیابان آمدند،مردم جونقان ضمن بستن میادين ها و خیابان های اصلی شهر ، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای فدایی هستند.


مردم جونقان در اعتراض به دستگیری حبیب فدایی ، که قبلا شعار ” مرگ بر جمهوری اسلامی سر داد” ، میادین و خیابانهای اصلی شهر را بستند بود و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعال مدنی شدند.

درگیری شدید جوانان جونقان با نیروهای امنيتى

درگیری های خشونت آمیز بین جوانانجونقان و نیروهای امنيتى با شعارهای مرگ بر دیکتاتور. ساکنان جونقان کلانتری را محاصره کردند ، راه را بستند و اجازه ورود یگان ویژه را ندادند.

صبح دیروز نیروهای امنیتی با حمله به منزل یکی از شهروندان جونقان حبیب فدایی را دستگیر کردند.
مردم جونقان پس از اطلاع از این دستگیری به خیابان ها آمدند و با پلیس درگیر شدند. آنها شعارهای حبیب فدایی آزاد باید گردد را سر دادند.