پیکر نوجوان
مراسم به خاک سپاری پیکر نوجوان قهرمان اهل ایذه‌ای

مراسم به خاک سپاری پیکر نوجوان قهرمان اهل ایذه‌ای، پیکر علی لندی ، نوجوان ۱۵ ساله اهل شهرک ایذه خوزستان در میان حضور چشمگیر مردم به خاک سپرده شد.

مراسم به خاک سپاری پیکر نوجوان قهرمان اهل ایذه‌ای

پیکر علی لندی ، نوجوان ۱۵ ساله اهل شهرک ایذه خوزستان که جان را برای نجات دو زن میانسال در برکف غیرت نهاد و پروانه وار دل به آتش زد تا آنها را نجات دهد ، و جان خود را از دست داد، در میان حضور چشمگیر مردم به خاک سپرده شد.

علی لندی بختیاری پس از انتقال از بیمارستان اهواز به اصفهان بر اثر سوختگی شدید جان باخت. بسیاری او را قهرمان ملی شجاعت و ایثار معرفی کردند.

پیکر علی لندی ، نوجوان ۱۵ ساله در میان حضور چشمگیر مردم به خاک سپرده شد.

ققنوس که با پرواز در آتش جاودانه شد

علی لندی ، نوجوان ایذه ای که جان خود را برای نجات دو زن میانسال در برکف فدا کرد
وی پس از انتقال به بیمارستان اهواز به اصفهان بر اثر سوختگی شدید جان باخت.
مرگ وی در رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت. بسیاری او را قهرمان ملی شجاعت و ایثار معرفی کردند.

https://twitter.com/SM_Vahid65/status/1441348456644104200?s=20

علی لندی، نوجوان ۱۵ ساله و اهل شهرستان ایذه استان خوزستان در یک حادثه آتش‌سوزی در ایذه با ایثار و از خودگذشتگی جان دو زن را نجات داد اما خود دچار سوختگی شدید شد.