مسابقات قهرمانی

تیم وزنه برداری ایران در دسته فوق سنگین شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جوانان جهان با وزن بیش از ۱۰۹ کیلوگرم در تاشکند ازبکستان، رتبه های دوم و سوم این مسابقات را کسب کرد.

تیم ایران شامل وزنه برداران سنگین وزن “علیرضا زندی” و “رضا حسین پور” بود که موفق به کسب مدال نقره و برنز این مسابقات شدند.

علیرضا زندی، وزنه بردار ایرانی، موفق شد وزنه ۱۶۱ کیلوگرم را بالای سر ببرد و سپس وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را شکست دهد.

این وزنه بردار ایرانی به پیشنهاد کادر فنی تیم در وزن ۱۷۳ کیلوگرم نیز تلاش کرد تا بتواند آن را بلند کند و به مدال نقره مسابقه بالای ۱۰۹ کیلوگرم مردان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان برسد.

به نوبه خود، دومین وزنه بردار ایرانی “رضا حسین پور” در مسابقات وزنه برداری بالای ۱۰۹ کیلوگرم شرکت کرد و وی توانست از وزن ۱۶۵ کیلوگرم و سپس ۱۷۲ کیلوگرم عبور کند.

اما نتوانست وزنه ۱۷۴ کیلوگرم پیشنهادی کادر فنی را بالا بکشد و بدین ترتیب مدال برنز را کسب کرد و در این مسابقات به رتبه سوم رسید.

شایان ذکر است که وزنه بردار هلندی “کوفی انزو” پس از اینکه در مسابقات وزنه برداری بیش از ۱۰۹ کیلوگرم توانست وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را بالای سر ببرد، رتبه اول را کسب کرد و مدال طلا را از آن خود کرد.