مجمع عمومی سازمان ملل

ایران به دلیل عدم پرداخت بدهی های خود به سازمان، حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل را از دست می دهد. گزارشهای بین المللی نشان داد که بدهی های معوقه ایران بیش از ۱۶ میلیون و ۲۵۱ هزار دلار است.

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در نامه ای اظهار داشت ایران و جمهوری آفریقای مرکزی به دلیل تأخیر در بازپرداخت بدهی های خود حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل را ندارند. 

طبق پیام دبیرکل سازمان ملل، بدهی های ایران افزایش یافته و بدهی های معوقه آن از بیش از ۱۶ میلیون و ۲۵۱ هزار دلار گذشته است.

در ماده ۱۹ منشور سازمان ملل آمده است که هر عضوی سازمان ملل که در پرداخت کمک های مالی خود به سازمان معوقه داشته باشد حق رای در مجمع عمومی را نخواهد داشت؛ اگر ارزش عقب افتاده ها برابر یا بیشتر از ارزش کمک های پرداختی از وی در دو سال قبل باشد.

با این حال، یک استثنا وجود دارد و این استثنا طبق ماده ۱۹ قانون بین الملل، برای مجوز دادن رای خود در مجمع عمومی است اگر او راضی باشد که تأخیر در پرداخت به دلایلی خارج از توان وی منجر شده است که منجر به عدم توانایی پرداخت وی شده است.