دورکاری
لغو دورکاری در استان تهران

غلامرضا عباس پاشا: چون ۸۵ درصد از کارکنان دولت در استان تهران یک دوز و ۴۵ درصد از آنها دو دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند، کار از راه دور برای کارکنان تهران لغو شده است. 

لغو دورکاری در استان تهران

لغو دورکاری در استان تهران؛ غلامرضا عباس پاشا ، معاون توسعه و منابع اداری تهران ، گفت: چون ۸۵ درصد از کارکنان دولت در استان تهران یک دوز و ۴۵ درصد از آنها دو دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند، کار از راه دور برای کارکنان تهران لغو شده است. و همه کارمندان باید از روز سه شنبه ۲۷ “باید در مهر ماه در محل کار خود حضور داشته باشند

معاون توسعه اداری و منابع انسانی استاندار تهران گفت: پس از لغو کار از راه دور برای کارکنان تهران ، نظارت جدی بر پروتکل های بهداشتی انجام می شود و از هرگونه عادی سازی در دستگاه های دولتی جلوگیری می شود.

ساعت کار از ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه خواهد بود

عباس پاشا با بیان اینکه از روز سه شنبه شاهد حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان خواهیم بود ، افزود: “تا اطلاع ثانوی و از آنجا که کارکنان با خانواده غذا می خواهند ، ساعت کار از ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.