تهران
قیمت مسکن در تهران بیش از ۶ درصد گران شد!

قیمت مسکن در تهران بیش از ۶ درصد گران شد؛ بانک مرکزی ایران اعلام کرد در اسفند ماه ۱۴۰۰ متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است.

قیمت مسکن در تهران بیش از ۶ درصد گران شد!

در اسفند ماه ۱۴۰۰ متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است

براساس اعلام بانک مرکزی، متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت ایران در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۶.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش قیمت مسکن در تهران در شرایطی است که سرعت این افزایش در مناطق جنوبی شهر بیشتر است.

کرایه‌ها در شهر تهران ۴۵.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافت

بانک مرکزی نوشت: افزایش قيمت مسکن در منطقه یک تهران ۱۲.۷ درصد و در منطقه هجده تهران ۳۶.۵ درصد بوده است.

بررسی شاخص اجاره مسکن در اسفند ماه سال گذشته علاوه بر افزایش قیمت مسکن نشان می دهد که کرایه‌ها در شهر تهران ۴۵.۸ درصد و در کل مناطق شهری ۵۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

قیمت مسکن و اجاره‌خانه‌ها در حالی رو به افزایش است که به گفته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، «بیش از۸ میلیون جوان به دلیل مشکلات مالی و کمبود مسکن مجرد هستند و بیش از ۱۰ میلیون مسکن جدید در کشور نیاز است.