قیمت سیمان
قیمت سیمان پنج برابر شد

ناصر موسوی لارگانی ، عضو کمیته اقتصادی در مجلس نمایندگان ، از افزایش پنج برابری قیمت سیمان خبر داد و به گفته نماینده شرکت فلاورجان، دلیل افزایش پنج برابری قیمت سیمان قطعی برق است.

قیمت سیمان پنج برابر شد

ناصر موسوی لارگانی، از افزایش پنج برابری قیمت سیمان خبر داد و به گفته نماینده شرکت فلاورجان، دلیل افزایش اين قيمت قطعی برق است.

در هفته های اخیر ، شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت بحران خاموشی‌ها و قطع برق، میزان برق کارخانه‌های سیمان و فولاد را کاهش داد که منجر به توقف تولید در این کارخانه‌ها شد

رضا جمارانیان ، رئیس انجمن صنایع سیمان پیش از این گفته بود: “سال گذشته 70 درصد سیمان خریداری شده در اختیار پانزده نفر بوده است.”

قیمت هر پاکت سیمان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است

رئیس انجمن تولیدکنندگان سیمان ، که در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود ، از سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات خواست تا در این مورد مداخله کنند ، تا بفهمند در صنعت سیمان طی پانزده سال گذشته چه اتفاقی افتاده است. چه کسی از این صنعت بهره مند شد.

یک فعال صنعت سیمان گفت: “هرجا سیستم عرضه و تقاضا را رها کردیم و قوانین سیستم را جایگزین کردیم ، به غیر از رانت و فساد برای برخی از افراد ، درآمد تولیدکننده یا مصرف کننده وجود نداشت.” به دلیل فساد ، سيمان 16 هزار تومانى را به مصرف‌کننده به قیمت 60 هزار تومان فروختند. “

طبق برخی گزارش های رسانه ای ، قیمت هر بسته سیمان در روزهای اخیر به بیش از 100000 تومان رسیده است.