داروهای وارداتی

در ادامه اعتراض صنفی ها و اتحادیه ها به لایحه بودجه سال آینده، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به افزایش پنج برابری قیمت داروهای وارداتی هشدار داد.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت به شورا ارائه کرده گفت: «در صورت افزایش نیافتن بودجه اختصاص داده شده برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت داروهای داخلی ۳۰ درصد افزایش می یابد».

  •  تامین دارو و مواد اولیه آن

وی برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و توضیح داد: «دولت در بودجه ۱۴۰۱ تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای دارو و گندم اختصاص داده است و در صورت تغییر نکردن بودجه پیشنهادی، قیمت داروهای وارداتی سه تا پنج برابر خواهد شد».

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی همچنین اضافه کرد کهر صورت افزایش قیمت دارو در نتیجه حذف بخشی از بودجه دارو، مشخص نیست که آیا بیمه‌گران نرخ‌های جدید را می‌پذیرند یا خیر.

در همین حال رسانه های دولتی گزارش دادند که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رئیسی، دیروز، چهارشنبه ۲۴ آذر، با مصوبه جدیدی مبنی بر لزوم تامین و تخصیص فوری ارز مورد نیاز برای تامین دارو و مواد اولیه آن از سوی بانک مرکزی، موافقت کرد.