قوه قضائیه تکذیب کرد: ادعاهای آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی
قوه قضائیه تکذیب کرد: ادعاهای آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی

قوه قضائیه تکذیب کرد: ادعاهای آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی؛ سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز ۱۰ اردیبهشت گزارش داد که به یک «سند خیلی محرمانه» حکومت دست یافته که حکایت از آن دارد نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد «آزار و اذیت» جنسی قرار گرفت و کشته شد.

قوه قضائیه تکذیب کرد: ادعاهای آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی

به گفته بی‌بی‌سی جهانی، این سند خلاصه‌ای از «صورت‌جلسه و گزارش» پروندۀ نیکا شاکرمی توسط نیروهای سپاه پاسداران و شامل اسامی قاتلان نیکا شاکرمی و فرماندهان ارشدی است که سعی کردند حقیقت را پنهان کنند.

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی گزارش داد که به یک «سند خیلی محرمانه» حکومت دست یافته است که ادعا می‌کند نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد «آزار و اذیت» جنسی قرار گرفته و در نهایت کشته شد.

پرونده نیکا شاکرمی

بی‌بی‌سی جهانی ادعا می‌کند که این سند شامل خلاصه‌ای از «صورت‌جلسه و گزارش» پرونده نیکا شاکرمی توسط نیروهای سپاه پاسداران است و حاوی اسامی قاتلان نیکا شاکرمی و فرماندهان ارشدی است که سعی کرده‌اند حقیقت را پنهان کنند.

انتشار این گزارش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. طرفداران حکومت این گزارش را «دروغین» و «جعلی» می‌دانند و سعی کرده‌اند اعتبار آن را زیر سوال ببرند. از سوی دیگر، منتقدان و مخالفان حکومت این گزارش را اثباتی بر «دروغگویی حکومت» و «جنایت» علیه معترضان معتبر می‌دانند.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که انتشار چنین گزارش‌های حساس و محرمانه چگونه می‌تواند در فضای رسانه‌ای و اجتماعی تأثیرگذار باشد و چگونه تفاوت‌های نظری و انتقادات سیاسی درباره آن ایجاد می‌شود.