قرارداد ۲۵ سالهٔ

مقامات ایرانی اظهار داشته اند که برخی از مفاد قرارداد ۲۵ سالهٔ ایران و چین مبهم است و بخش خصوصی از معدن‌های طلا که در این توافقنامه است چیزی نمی داند.

توافق نامه همکاری بین ایران و چین به دلیل عدم افشای صریح بندهای آن، هنوز در داخل و خارج از ایران مورد بحث است.

با این حال، آنچه در مورد این موضوع جدید است اظهارات مقامات ایرانی است که نشان می دهد معادن طلا و پرونده های نفت و گاز از برجسته ترین موارد آن هستند.

♦   بخش خصوصی چیزی نمی داند

 قرارداد ۲۵ سالهٔ ایران و چین

از سوی دیگر، شهرام شریعتی، دبیرکل خانه صنعت و معدن تهران تهران، اعتراف کرد: «معادن از جمله معدن‌های طلای ایران، بخشی از توافق نامه های سرمایه گذاری قرارداد ۲۵ سالهٔ ایران و چین ​است».

شریعتی تأکید کرد که قراردادهای چین با دولت ایران حتی قبل از امضای توافقنامه برای بخش خصوصی شفاف نبوده است.

به نوبه خود، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، تأیید کرد که هیچ جزئیاتی در مورد توافق به بخش خصوصی ارائه نشده است.

♦   جنبه‌های محرمانه و مخفیانه‌ای توافقنامه

شکوری توضیح داد: «فقط بخش دولتی از جزئیات آگاهی دارد، زیرا چینی ها از معدن‌های طلا با ذخایر ۲۵۰ تن بهره مند می شوند».

وی همچنین افزود: «معدن‌های طلا ایران با ذخایر زیاد دولتی است، بنابر قرارداد ۲۵ سالهٔ ایران و چین فروش و سرمایه گذاری در این زمینه توسط دولت منعقد می شود.

سایت خبری انگلیسی “پترولیوم اکونومیست” جزئیات مربوط به توافق نامه پکن و تهران را برای اولین بار منتشر کرد، اما بخشهایی از آن مخفی نگه داشته شد و انتظار نمی رود منتشر شود.