پتروشیمی امیر کبیر
فیش حقوقی نجومی ۲۱۵ میلیون تومانی کارکنان پتروشیمی امیر کبیر

فیش های نجومی حقوق کارکنان پتروشیمی امیرکبیر خبرساز شد و تنها در ۳ مورد گزارش ها حاکی از آن بود که مدیر مالی این شرکت ۲۱۵ میلیون تومان، مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون دریافتی داشتند!

فیش حقوقی نجومی ۲۱۵ میلیون تومانی کارکنان پتروشیمی امیر کبیر

با نزدیک شدن نرخ تورم رسمی به چهل و پنج درصد و دو برابر شدن جمعیت به زیر خط فقر در سه سال گذشته، روزی نیست که خبری از فساد، رانت خواری و اختلاس در رسانه ها نباشد.

فیش های نجومی حقوق کارکنان پتروشیمی امیرکبیر خبرساز شد و تنها در ۳ مورد گزارش ها حاکی از آن بود که مدیر مالی این شرکت ۲۱۵ میلیون تومان، مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون و رئیس حراست ۸۴ میلیون تومان حقوق دریافتی داشتند!

تصویر فیش حقوقی تعدادی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر لو رفته، براین اساس مدیرمالی ۲۱۵، مدیرمنابع انسانی ۱۲۵ و رئیس حراست ۸۴ میلیون تومان حقوق دریافت می کنن!

 نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی از حقوق های نجومی مسئولان می گوید

مالک شریعتی نماینده مجلس و رئیس هیات تحقیق از حقوقهای نجومی امروز چهارشنبه سوم آذر۱۴۰۰ در برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه حداکثر دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان مجلس نباید بیشتر از پانزده برابر پایه حقوق باشد که این رقم چیزی حدود ۳۵ میلیون تومان است.