فریادهای مادر الهام افکاری در مقابل زندان شیراز؛ حال الهام افکاری در زندان وخیم شد
فریادهای مادر الهام افکاری در مقابل زندان شیراز؛ حال الهام افکاری در زندان وخیم شد

فریادهای مادر الهام افکاری در مقابل زندان شیراز؛ حال الهام افکاری در زندان وخیم شد؛ سعید افکاری: خواهرم الهام افکاری هشت روز است اعتصاب غذا کرده و فقط آب خورده و حال جسمانی‌اش به هیچ‌وجه خوب نیست.

فریادهای مادر الهام افکاری در مقابل زندان شیراز؛ حال الهام افکاری در زندان وخیم شد

سعید افکاری، برادر نوید و الهام افکاری، می‌گوید که حال جسمانی خواهرش، پس از هشت روز اعتصاب غذا در بازداشت، «ابه‌هیچ‌وجه خوب نیست».

آقای افکاری روز پنجشنبه توییت کرد که خواهرش در این مدت فقط آب می خورد. او همچنین ویدئویی از مادرش منتشر کرد که نشان می‌دهد او در مقابل زندان عادل آباد شیراز برای آزادی دخترش فریاد می‌زند.

سعید افکاری نوشت: امروز دیر نیست که غم مادران ایرانی تبدیل به خنجری در گلوی‌تان شود و راه نفس‌تان را برای همیشه ببندد.

فریادهای مادر نوید‌ افکاری در مقابل زندان عادل‌آباد شیراز برای آزادی دخترش

اتهامات عليه خانم افکاری

حکومت رژیم ایران، خانم افکاری را که چند هفته پیش بازداشت کرده بود، به همکاری با شبکه های فارسی زبان خارج از کشور و «قش داشتن» در اعتراضات ایران متهم کرد.

او خواهر نوید کشتی گیر ملی پوش کشوری است که در شهریور ۱۳۹۹ در اعتراضات مرداد ۹۷ به جرم قتل اعدام شد، اتهامی که نوید افکاری مدت هاست آن را رد کرده و گفته است مجبور به اعتراف به دروغگویی زیر شکنجه شده است.