فرود اضطراری هواپیمای حامل رئیس قوه قضائیه
فرود اضطراری هواپیمای حامل رئیس قوه قضائیه

فرود اضطراری هواپیماى حامل رئیس قوه قضائیه؛ رسانه های داخلی از فرود اضطراری هواپیمای حامل غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه اصفهان خبر دادند.

فرود اضطراری هواپیمای حامل رئیس قوه قضائیه

رسانه های داخلی از فرود اضطراری هواپیمای حامل غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه اصفهان خبر دادند.

شامگاه پنجشنبه ششم مردادماه، رسانه های داخلی از فرود اضطراری هواپیماى حامل غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه اصفهان خبر دادند.

دلیل این فرود اضطراری چیست؟

دلیل این فرود اضطراری شرایط بد جوی تهران عنوان شده است.

این هواپیما متعلق به ایران ایر و پرواز عمومی و از مبدا فرودگاه بوشهر بوده است.

منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه فرودگاه اصفهان جانشین فرودگاه تهران در شرایط پدیده‌های جوی و حوادث است، گفت: پرواز فوکر ۱۰۰ بوشهر به فرودگاه مهرآباد به دلیل نقص فنی در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.

وی افزود: پرواز ایرباس استانبول به فرودگاه امام و پرواز ۷۳۷ مشهد به مقصد فرودگاه مهرآباد به دلیل شرایط جوی تهران به سلامت در فرودگاه اصفهان به زمین نشستند.

این فروشنده شیشه گفت: پرواز واپیمایی ایران ایر به شماره ۱۵۹۷ مدینه به مقصد فرودگاه امام نیز به دلیل شرایط جوی فرودگاه مهرآباد در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.