رئیسی
فراخوان ۴۰۰تن از شخصیتهای برجسته ایرانی در آمریکا به محکومیت رئیسی

بیش از ۴۰۰ از دانشمندان ایرانی ، استادان دانشگاهها ، آکادمیسینها ، پزشکان ، محققان ، مدیران صنعت و بازرگانان مقیم آمریکا از رئیس جمهور آمریکا خواستند در سخنرانی خود در سازمان ملل ابراهیم رئیسی را محکوم کرده و خواستار محاکمهٔ او به‌خاطر جنایت علیه بشریت شود.

فراخوان ۴۰۰تن از شخصیتهای برجسته ایرانی در آمریکا به محکومیت رئیسی

فراخوان ۴۰۰تن از شخصیتهای برجسته ایرانی؛ بیش از۴۰۰ تن از شخصیتهای برجسته ایرانی در آمریکا از رئیس جمهور آمریکا خواستند در سخنرانی خود در سازمان ملل ابراهیم رئیسی را محکوم کرده و خواستار محاکمهٔ او به‌خاطر جنایت علیه بشریت شود.

در این نامه که در آستانه هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشته شده است ، با اشاره به ابراهیم رئیسی ، عضو هیأت سه نفره معروف به هیات مرگ ، که اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 ، آمده است که او باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود

ابراهیم رئیسی ، مسئول بازداشت ، شکنجه و اعدام بیش از 30 هزار زندانی سیاسی

پروفسور کاظم کازرونیان گفت ابراهیم رئیسی ، مسئول بازداشت ، شکنجه و اعدام بیش از 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 و هزاران نفر دیگر پس از آن زمان ، در حالی در مقابل ملل متحد ظاهر می‌شود که مردم ایران او را تماماً نفی کرده‌اند.

امضاکنندگان نامه خطاب به رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار اتخاذ تدابیر موثری از سوی واشنگتن برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و صدور تروریسم توسط جمهوری اسلامی شدند.