غرفه ایران در اکسپو دبی

کاربران شبکه های اجتماعی تصاویر را از غرفه ایران در اکسپو دبی ۲۰۲۰، که به طور رسمی در روز جمعه، ۹ مهر افتتاح شد و به مدت ۶ ماه به طول می انجامد، منتشر کردند.

پاویون ایران مظهر ویژگی های تمدنی و فرهنگی کشور است و به طور خاص بر نمایش صنعت فرش ایران، مشهورترین صنعت در جهان تمرکز می کند.

شایان ذکر است که دیروز، شنبه ۱۰ مهر، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس پاویون ایران در اکسپو دبی ۲۰۲۰ را افتتاح کرد.

غرفه ایران به ویژه بر روی نمایش صنعت فرش ایران ، مشهورترین صنعت در جهان تمرکز می کند و  با وجود “صدها توپ ساخته شده از خاک سوخته” از مصالح ساختمانی مورد استفاده در مناطق خشک ایران مشخص می شود. و این توپ ها یکی از جاذبه های بصری غرفه هستند.

این غرفه همچنین دارای نهرهای کوچکی از آب است که از معماری عمران ایرانی الهام گرفته شده و بر اساس آمیزه ای از معماری سنتی و مدرن طراحی شده است.

همچنین شامل محصولات نفیس، سفال و تزئینات مربوط به دوران ایران است و انواع چای و نوشیدنی های سنتی ایرانی در خانه “نوشیدنی های گیاهی” غرفه سرو می شود.

خانم سارا مجیدی، مسئول غرفه ایران در اکسپو دبی گفت: «هدف جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت خود ترویج وحدت و صلح ملت ایران به جهان خارج است و نشان می دهد که ایرانیان ملتی هنرمند، صلح طلب و متحد هستند».