استاندار آذربایجان شرقی
علت سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی چه بود؟

عابدین خرم، حاکم جدید آذربایجان شرقی و از فرماندهان سپاه، در مراسم معارفه اش توسط یک نفر سیلی خورد.

استاندار آذربایجان شرقی در مراسم معارفه سیلی خورد

عابدین خرم، استاندار جدید استان آذربایجان شرقی ، در مراسم معارفه اش توسط یک نفر سیلی خورد.

در حالی که آقای خرم از پشت سکوی صحبت می کرد ، شخصی روی صحنه رفت و به سمت آقای خرم رفت و او را غافلگیر کرد و سیلی به صورتش زد.

برخی رسانه های ایرانی این فرد را یکی از نیروهای اخراج شده سپاه پاسداران ایران در آذربایجان شرقی توصیف کردند. وی پس از زدن سیلی به فرماندار جدید دستگیر شد و دادستان آذربایجان شرقی دستور “رسیدگی فوری” در این زمینه را صادر کرد.

علت سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی چه بود؟

علت سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی؛ آقای خرم یکی از سپاهی‌هایی حاضر در جنگ داخلی سوریه بود، او مدتی هم اسیر شد

برخی رسانه ها گزارش دادند که این فرد از نیروهای اخراج شده سپاه پاسداران ایران در آذربایجان شرقی است.

(بی بی سی) به نقل از یک منبع آگاه ایرانی گفته است که این فرد سرهنگ بوده و در حین خدمت در کارگزینی سپاه تبریز با “عابدین” “مشکلات شخصی” داشته است.

احمد وحیدی ، وزیر کشور ایران و فرمانده سابق نیروی قدس نیز در مراسم معارفه عابدین خرم شرکت کرد.

عابدین یکی از فرماندهان سپاه بود که در سالهای اولیه جنگ داخلی سوریه گروگان گرفته شد و بعداً آزاد شد.