بانک رفاه
ضرب و شتم یک زن توسط کارمندان بانک رفاه!

ضرب و شتم یک زن توسط کارمندان بانک رفاه، یک ویدیویی ساعاتی پیش در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در آن آن کارمند یکی از شعب بانک رفاه ، زن جوانی را که در حال جیغ زدن است، با ضرب و شتم و لگد از بانک بیرون می‌اندازد.

ضرب و شتم یک زن توسط کارمندان بانک رفاه!

ک ویدیویی ساعاتی پیش در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در آن آن کارمند یکی از شعب بانک رفاه ، زن جوانی را که در حال جیغ زدن است، با ضرب و شتم و لگد از بانک بیرون می‌اندازد.

به طوری که زن روی پله‌ها می افتد. در این حالت ، دو زن که شاهد این حادثه هستند ، فقط بی خیال نگاه می کنند و و می‌گذرند.

توضیحات بانک رفاه درباره اين فیلم

مدیر روابط عمومی بانک رفاه : این فیلم مربوط به تیرماه سال گذشته است و پس از اطلاع مدیریت بانکی از این حادثه ، رئیس شعبه مربوطه به کمیته انضباطی احضار و پرونده قضایی تشکیل و دستور نهایی اخراج صادر شد.

رفتار رئیس شعبه به هیچ وجه قابل توجیه نیست ، البته قبل از این رفتاراز کارمندان شعبه سر بزند.
وی با شکستن شعبه و شکستن پنجره ها سعی در اخلال در کار شعبه داشت اما متأسفانه با مداخله کارمند بانک موضوع مورد اختلاف قرار گرفت و وی را از بانک اخراج کردند.

گزارش توسط کلانتری تهیه شده است و پلیس گزارش‌های دیگری در این زمینه دارد.