حیدر قربانی
شکنجه‌های حیدر قربانی به شهادت همبندی او

ابراهیم یوسفی ، یکی از همبندی‌های پیشین حیدر قربانی ، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام ، در یک فایل صوتی شهادت داد که قربانی “بی گناه” است و با شرح شکنجه‌ها علیه این زندانی گفت او در آن زمان، تحت شکنجه‌ مجبور به اعتراف علیه خود شده بود.

شکنجه‌های حیدر قربانی به شهادت همبندی او

ابراهیم یوسفی، در یک فایل صوتی شهادت داد که حیدر قربانی “بی گناه” است و با شرح شکنجه‌ها علیه این زندانی گفت او در آن زمان، تحت شکنجه‌ مجبور به اعتراف علیه خود شده بود.

در این فایل صوتی که توسط حساب توئیتر “۱۵۰۰ تصویر” منتشر شده است ، يوسفی می گوید که وی در سال ۱۳۹۴ در زندان اوین بوده و در سال ۱۳۹۵ به زندان کامیاران منتقل شده و حیدر قربانی را در زمستان ۱۳۹۵ در این زندان دیده است.

اتهامات عليه حیدر قربانی

قربانی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ به همراه دو نفر دیگر به اتهام کشتن چند عضو سپاه پاسداران در روستای تخترنگی در مرکز کامیاران دستگیر شد.

ابتدا شعبه اول دادگاه کیفری اقلیم کردستان وی را به دلیل “همکاری و کمک در کشتن تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در کامیاران” به ١١٨ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربه شلاق محکوم کرد. پس از آن شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج نیز حیدر قربانی را به اتهام “بغی” و “همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران”به اعدام محکوم کرد.