احیای برجام

کارشناسان نظامی و سیاسی گزارش داده اند که در صورت شکست گفتگوهای احیای برجام، تحریم های اقتصادی و حتی اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی امکان پذیر خواهد بود.

تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی در هفته‌های اخیر دستوراتی از پایتخت‌های خود دریافت کرده‌اند تا در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با تهران، برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران آماده شوند.

به گزارش مجله «فارین پالیسی»، دیپلمات‌های اروپایی اخیراً این دستورالعمل‌ها را برای آمادگی برای شکست احتمالی مذاکرات وین و در نتیجه فعال کردن مجدد به اصطلاح «مکانیسم ماشه» دریافت کردند.

شایان ذکر است که «مکانیسم ماشه» مکانیزم حداکثر فشاری است که طی سال‌های گذشته به دلیل عدم رعایت مفاد توافق هسته‌ای به ویژه از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، بر تهران تحمیل شده است. 

از سوی دیگر، یکی از مقامات آمریکایی در دولت ایالات متحده تایید کرد که ایران هفته ها فرصت دارد و نه ماه ها تا به توافق برسد یا فعالیت های هسته ای خود را کاهش دهد.

وی افزود که این اقدامات باید از سوی ایران انجام شود تا از مواجهه با تشدید اقدامات قهری مانند اعمال تحریم های اضافی یا حتی اقدام نظامی جلوگیری کند.

همچنین منابعی در دولت آمریکا تایید کردند که اگر تا ۴ هفته دیگر برجام احیا نشود، به هیچ وجه احیای توافق هسته ای وجود نخواهد داشت.