بازیگران زن

طلاب ۹ هیئت و مؤسسه مذهبی قم از بازیگران زن ایرانی به دلیل پوشش شکایت کردند و گفتند این کار باعث ضررهای معنوی و تحریک جنسی آنها می شود.

سایت های خبری جمهوری اسلامی شکایت طلاب قم را منتشر کرده بودند که از ۱۵ بازیگر زن ایرانی بدون ذکر نام شکایت کردند.

طلاب قم در متن شکایت شان نوشت: «این اقدام در پی معلوم بودن مقداری از سینه، گردن و گوش‌ها، استفاده از کلاه لبه‌دار و وسایل تزئینی مانند گل ِسر به جای روسری، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی‌های بدن، پوشیدن شلوارک و شلوارهای پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس‌های آستین‌کوتاه و مانتوهای شیشه‌ای صورت گرفته است».

آنها همچنین تاکید کردند که تصور تصاویر جنسی این بازیگران زن در ذهن همراه با پیامدهای اجتماعی باعث بروز برخی عوارض شخصی و فردی مانند محرومیت انس با خدا، تاثیرات منفی در روابط حسنه زن و شوهر و تحلیل رفتن عقل می شود.

این دانشجویان در شکایت خود افزودند که این بازیگران ها با انتشار تصاویر خود در اینستاگرام و حضور در اماکن عمومی با این لباس ها ضرر معنوی به طلاب مذهبی، خانواده و جامعه شان وارد کرده اند.

شایان ذکر است که برخی از نمایندگان مجلس اخیرا از رویکرد کارگردانان ایرانی برای حل مشکل پوشش بازیگران زن مانند گذاشتن کلاه، کلاه‌گیس و به‌کارگیری زنان غیر مسلمان انتقاد کرده اند.