مادران دادخواه

شهناز اکملی، یکی از مادران دادخواه، با انتشار فیلمی فاش کرد که نیروهای امنیتی با یورش به منزل وی و ضبط وسایل الکترونیکی و تصاویر تعدادی از کشته شدگان اعتراضات سال۸۸، دخترش مریم کریم‌بیگی را برای محاکمه احضار کردند.

دیشب، دوشنبه ۳ اسفند ماه، شهناز اکملی در ویدیویی فاش کرد که چهار مامور و یک زن به خانه او یورش برده و کل خانه را تفتیش کردند.

وی افزود: «ماموران تمام وسایل الکترونیکی را مصادره کردند و حتی عکس‌هایی از کشته‌شدگان اعتراضات و همچنین عکس فرزند کشته شده‌ام را که روی میزی در منزل بود، توقیف کرده و با خود بردند».

خانم شهناز اضافه کرد: «به ماموران گفتم پسرم را کشتید، حالا می‌خواهید دخترم را هم بکشید. دوازده سال است که خودم و اعضای خانواده‌ام تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارند، خودم بازداشت کردند، اوین بردند، انفرادی برند معلوم نیست تا کی می‌خواهند به این آزارها ادامه دهند».

خانم شهناز توضیح داد که دخترش مریم‌ کریم‌بیگی، خواهر مصطفی کریم‌بیگی یکی از قربانیان اعتراضات سال ۸۸، باید تا یک‌شنبه ۸ اسفند ماه به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کند.

شایان ذکر است، خانم شهناز یکی از مادران دادخواه که نیروهای جمهوری اسلامی به دلیل خواستار محکومیت قاتلان کشته شدگان اعتراضات سال۸۸ بازداشت کردند و در بهمن ماه ۹۵ حدود یک ماه بازداشت شد.