کرونا
شمار ابتلای روزانه کرونا در سیستان و بلوچستان به ۷۰۰ نفر رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، محمد هاشمی شهری ، اعلام کرد که تعداد بیماران کرونا در این استان به نزدیک به 700 نفر افزایش یافته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت در روز چهارشنبه ، بیست و ششم خرداد ، حداقل 691 بیمار ویروسی کرونا در سیستان و بلوچستان اضافه شدند.

شمار ابتلای روزانه کرونا در سیستان و بلوچستان به ۷۰۰ نفر رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت در روز چهارشنبه ، بیست و ششم خرداد ، حداقل 691 بیمار ویروسی کرونا در سیستان و بلوچستان اضافه شدند.

هاشمی شهری افزود که 80 درصد موارد ابتلا به كرونا در سیستان و بلوچستان ناشی از ویروس جهش یافته کرونا است و تعداد موارد مثبت گونه های شناسایی شده در بریتانیان نیز در سیستان و بلوچستان در حال افزایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همچنین گفت: با مرگ شش نفر در روز چهارشنبه ، تعداد رسمی مرگ های ناشی از كرونا در سیستان و بلوچستان به 1430 نفر رسید.

یش از ده هزار بیمار جدید در ايران شناسایی شد

بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران ، 139 نفر در روز پنجشنبه ۲۷ خرداد بر اثر بیماری کرونا درگذشتند و بیش از 10 هزار بیمار جدید شناسایی شدند.

بر این اساس ، تعداد کل قربانیان کرونا در کشور به 82619 نفر و تعداد کل بیماران به 3،070،426 نفر رسید.

آمارهای روزانه منتشر شده توسط وزارت بهداشت ایران توسط منابع مستقلی مورد تردید جدی قرار می گیرد و کارشناسان آمار واقعی را چندین برابر بیشتر از آمار رسمی تخمین می زنند.